Test drive

Welkom, je nieuwe ervaring

Do your
Test Drive
Your new experience

Waarom Keencorp

De software van KeenCorp analyseert de dagelijkse digitale communicatie tussen mensen. Het herkent spanning en psycho-linguïstische patronen in geschreven tekst en produceert één maatstaf voor mensen: de KeenCorp Index. Het is voorspellend en een leidende indicator voor bedrijfsprestaties en risico’s.

Gedragsproblemen

Terwijl marketing en complexen kunnen worden ‘berekend’ en indien nodig opnieuw kunnen worden ontworpen. De onderliggende cultuur met haar houding en gedrag is in fundamentele zin veel meer van invloed op het welzijn van een bedrijf, retentie, ethiek, concurrentie, de strijd om de juiste medewerker.’ Gedrag is dus zeker niet te verwaarlozen.

Sleuteluitdagingen

  • Employee experience is voor velen een relatief nieuw concept. De verschillende belanghebbenden hebben vaak uiteenlopende opvattingen over wat het is en hoe dit te meten en te verbeteren.
  • Er bestaat niet één maatstaf of score voor werknemerservaring, en als u er één zoekt, kunt u de werknemerservaring niet verbeteren.
  • Veel organisaties zijn slecht toegerust om het continu luisteren naar de stem van de werknemer (VoE) en het verbeteren van de werknemerservaring te ondersteunen.

Aanbevelingen

  • Breid VoE-luistertechnieken uit naar direct, indirect en afgeleid door nieuwe gegevensbronnen, methodologieën en meetgegevens toe te voegen ter ondersteuning van deze drie benaderingen.
  • Benut VoE-inzichten voor voortdurende verbetering van de werknemerservaring door te plannen hoe zij de inzichten uit de verschillende luistertechnieken en -methoden zullen gebruiken.
  • Investeer in het vergroten van de volwassenheid van VoE-praktijken door te investeren in vaardigheden, data, technologie en bestuur.

Gepubliceerd: Gartner, 20 september 2019

Wat wordt gemeten

Elke organisatie heeft een gestructureerde communicatie als commandolijn. Bijna automatisch doen medewerkers wat er van hen verwacht wordt en het management vertrouwt op zichzelf als zij medewerkers vragen om op een bepaalde manier te presteren. Wanneer ondanks de oorsprong de spanning en/of weerstand een drempel overschrijdt, verandert deze communicatie. Deze veranderingen in de communicatie resulteren in onverwacht en onbedoeld gedrag dat wordt herkend door veranderingen in de expressie door een ander taalgebruik. De taalverandering wordt opgepikt door onze meting.

 

Hoe te meten

Elke organisatie heeft een gestructureerde communicatie als commandolijn. Bijna automatisch doen medewerkers wat er van hen verwacht wordt en het management vertrouwt op zichzelf als zij medewerkers vragen om op een bepaalde manier te presteren. Wanneer ondanks de oorsprong de spanning en/of weerstand een drempel overschrijdt, verandert deze communicatie. Deze veranderingen in de communicatie resulteren in onverwacht en onbedoeld gedrag dat wordt herkend door veranderingen in de expressie door een ander taalgebruik. De taalverandering wordt opgepikt door onze meting.

Privacy by design

Link Demo

https://dashboard.keencorp.com/

(werkt het best in Chrome)

Gebruikersnaam: ‘demo@Demo Corp’

(NB: let op de spatie)

Passwoord: ‘demodemo’

Zakelijke impact

De software van KeenCorp analyseert de dagelijkse digitale communicatie tussen mensen. Het herkent spanning en psycho-linguïstische patronen in geschreven tekst en produceert één maatstaf voor mensen: de KeenCorp Index. Het is voorspellend en een leidende indicator voor bedrijfsprestaties en risico’s.

Engagement ROI-matrix

Terwijl marketing en complexen kunnen worden ‘berekend’ en indien nodig opnieuw kunnen worden ontworpen. De onderliggende cultuur met haar houding en gedrag is in fundamentele zin veel meer van invloed op het welzijn van een bedrijf, retentie, ethiek, concurrentie, de strijd om de juiste medewerker.’ Gedrag is dus zeker niet te verwaarlozen.

Six Use Cases

#1 Begrijp de angst en betrokkenheid van medewerkers om te reageren wanneer er problemen worden gedetecteerd.
#2 Identificeer een lage betrokkenheid en moraal van medewerkers om te voorkomen dat gewaardeerde medewerkers vertrekken.
#3 Begrijp de angst en betrokkenheid van medewerkers om te reageren wanneer er problemen worden gedetecteerd.
#4 Detecteer verborgen risico’s in de hele organisatie om financieel wangedrag te identificeren voordat het escaleert.
#5 Ontvang objectieve feedback om de impact van nieuw beleid te monitoren terwijl het wordt geïmplementeerd.
#6 Detecteer wangedrag voordat zich incidenten voordoen, om dure claims te voorkomen.

Bronnen

De software van KeenCorp analyseert de dagelijkse digitale communicatie tussen mensen. Het herkent spanning en psycho-linguïstische patronen in geschreven tekst en produceert één maatstaf voor mensen: de KeenCorp Index. Het is voorspellend en een leidende indicator voor bedrijfsprestaties en risico’s.

Downloads

White paper #1

Enhancing Corporate Governance with a People Application of AI

Krantenartikelen:

Krantenartikel #1 Harvard Business Review

https://hbr.org/2022/05/a-better-approach-to-avoiding-misconduct (English)

Introduction

Your benefits, process, deliverables

Select A, B or C, sign in and go and follow the instructions!

Option A

Complimentary Test drive: 2 critical teams, TRI Leadership assessment, 5 min review
@ Free Of Charge

Option B

Option A plus:
1-hour potential impact consult
@ Euro 125

Option C

Option B plus:
8-hour Bias Reset and Engagement Canvas Masterclass
@ Euro 2500